GS Mamatest 10, 2 ks
2,58 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
GS Mamatest 10, 2 ks
2,58 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024

Test pre skoré zistenie tehotenstva založený na laterálnej prietokovej imunochromatografii na prúžku a slúži ku kvalitatívnemu stanoveniu ľudského choriongonadotropínu (hCG) v moči, pomocou ktorého je možné zistiť tehotenstvo. Využíva kombináciu protilátok zahrňujúcich monoklonálne hCG protilátky selektívne zamerané na zvýšené hladiny hCG. Citlivosť testu: < 10 mIU / ml. V jednom balení sa nachádzajú 2 testy.test je určený na rýchle, spoľahlivé a jednoduché zistenie včasného tehotenstva,vysoká citlivosť testu,možnosť vykonania testu kedykoľvek počas dňa,test slúži pre testovanie v nádobe s močom,určený je na jednorazové použitie a výhradne pre vonkajšie požitie.Použitie:Test sa vykonáva ponorením absorbujúceho konca prúžku do nádobky s močom.Získaný výsledok sa odčíta podľa vytvorených farebných línií.Test nepoužívajte, pokiaľ je obal poškodený.Pokyny k vykonaniu testu:odoberte moč do suchej čistej nádobky.Vyberte prúžok z ochrannej fólie a časť prúžku označenú šípkami ponorte do moču.Prúžok držte zvisle v moči aspoň 10 – 15 sekúnd.Prúžok neponárajte pod vyznačenú maximálnu líniu ( MAX ) na testovacom prúžku.Vyberte prúžok z moču, položte ho na vodorovnú nevsiakavú podložku a začnite merať čas.Ako náhle test začne prebiehať, uvidíte postupnú tvorbu farebných línií pri pohybe moču prúžkom.Najskôr je to testovacia línia v oblasti označenej ( T ) a potom kontrolná línia v oblasti ( C ) .Výsledok odčítate do 3 minút.Pokiaľ sa do tej doby žiadna farebná línia neobjaví, počkajte ešte o 1 minútu dlhšie.Niektoré pozitívne výsledky sa môžu objaviť naopak o niečo skôr, a to v závislosti na koncentrácii hCG.Po 10 minútach už výsledok v žiadnom prípade neodčítavajte, nie je možné ho považovať za preukázateľný.Odčítanie a interpretácia výsledkov: ak ste tehotná, objavia sa dve zreteľne vyfarbené línie.Jedna línia by mala byť v kontrolnej oblasti a druhá v testovacej oblasti.Testovacia línia môže byť slabšia ako kontrolná, a to v prípade, že množstvo hCG vo Vašom moči je zatiaľ nízke.Ak tehotná nie ste, jedna farebná línia sa objaví v kontrolnej oblasti a v testovacej oblasti sa neobjaví žiadna línia.Neplatný výsledok – ak sa neobjaví žiadna farebná línia v kontrolnom okienku ( C ), aj keď sa môže objaviť línia v testovacom okienku ( T ). Pred použitím si pozorne prečítajte príbalový leták.

Woman secret RIGHT TIME ovulačný test prúžkový 20v1
13,55 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Woman secret RIGHT TIME ovulačný test prúžkový 20v1
13,55 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024

Citlivý, rýchly jednokrokový test na jednorazové použitie na samotestovanie plodných dní ženy.Použitie: Do odobratej vzorky moču ponorte testovací prúžok a odčítajte výsledok. Vzorka moču sa odoberie do čistého a suchého plastového pohárika alebo do sklenenej nádobky. Testovací prúžok a testovaný moč musia mať izbovú teplotu. Prúžok sa vyberie z obalu a ponorí sa do testovaného moču presne po rysku. Po niekoľkých sekundách sa prúžok vyberie a položí sa vodorovne na suchú a čistú plochu. Výsledok sa dá odčítať po 40 sekundách od jeho použitia. Pozitívnym výsledkom je testovacia čiarka. Absencia tejto farebnej čiarky znamená negatívny výsledok. Na kontrolu funkčnosti testovacieho prúžku slúži farebná kontrolná čiarka, ktorá sa objaví, pokiaľ bol test urobený správne. Pokiaľ je testovacia čiarka rovnako tmavá alebo tmavšia než čiarka kontrolná, nastane ovulácia pravdepodobne počas nasledujúcich 24 – 48 hodín. Pokiaľ sa vo výsledkovej zóne neobjaví žiadna čiarka, výsledok je neplatný a odporúča sa test opakovať s novým balením.Viac na adcc.sk

Slovakiapharm TEHOTENSKÝ TEST KOMFORT 2 kusy
4,54 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Slovakiapharm TEHOTENSKÝ TEST KOMFORT 2 kusy
4,54 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024

Tehotenský test priamo do prúdu moču, citlivosť 10mlU/ml.Návod na použitie:1. Vyberte testovaciu tyčinku z alumíniového obalu, odstráňte krytku a ihneď použite.2. Pridržte odkrytú absorpčnú časť tyčinky smerom nadol v prúde moču len do doby, nežje úplne mokrá.3. Vyberte, krytkou zakryte absorpčnú špičku a položte na rovný povrch okienkami nahor.4. Výsledok vyhodnoťte do 5 minút. Po uplynutí tejto doby už výsledok neodčítavajte.5. Testovaciu tyčinku vyhoďte po jednorazovom použití do odpadkového koša.Určené pre samovyšetrovanie.Nie je určené pre vnútorné použitie.

Tehotenský test Clearblue Ultra včasný - 1 ks
4,92 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Tehotenský test Clearblue Ultra včasný - 1 ks
4,92 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024

Vyššia než 99 % presnosť pri určovaní tehotenstva odo dňa očakávanej menštruácie. Test sa môže použiť najskôr 6 dní pred omeškaním menštruácie, teda 5 dní pred očakávanou menštruáciou.Použitie:Pri testovaní pred očakávanou menštruáciou je vhodné použiť prvý ranný moč. Inak sa môže tehotenský test uskutočniť kedykoľvek v priebehu dna. Pred testom sa neodporúča piť veľa tekutín. Vykonanie testu:1. Fóliový obal sa odstráni a zloží sa kryt. Testovacia tyčinka sa má použiť okamžite.2. Možné sú 2 metódy testovania: a) Špička meniaca farbu sa ponechá pod prúdom moču celých 5 sekúnd. b) Do vzorky moču odobraného do čistej, suchej nádoby úplne namočte len špičku na celých 20 sekúnd.3. Znova sa nasadí kryt a testovacia tyčinka sa položí do vodorovnej polohy.4. Začnú sa odpočítavať 3 minúty. V kontrolnom okienku sa môže rýchlo začať objavovať čiara, ale pred interpretáciou výsledku JE NUTNÉ počkať 3 minúty.5. Interpretujú sa výsledky.DÔLEŽITÉ: Výsledok musí byť odčítaný do 10 minút po vykonaní testu. Akékoľvek zmeny výsledku po uplynutí tohto času nie je vhodné brať do úvahy.

GS Mamatest Comfort 10 tehotenský test, 1 ks
3,78 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
GS Mamatest Comfort 10 tehotenský test, 1 ks
3,78 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024

Zisťuje prítomnosť ľudského choriového gonadotropínu, ktorý sa objavuje v moči už vo veľmi včasnom období tehotenstva.Použitie:Po vložení testovacej tyčinky do prúdu moču sa nasáva absorbovaná moč pozdlž membrány.Akonáhle moč obsahujúci hCG dosiahne testovaciu oblasť v membráne, príde k vzniku farebného prúžku.Neprítomnosť tohto prúžku naznačuje negatívny výsledok.

Woman secret BABY tehotenský test kazetový 1 ks
3,19 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Woman secret BABY tehotenský test kazetový 1 ks
3,19 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024

Tehotenský test tyčinkový zisťuje prítomnosť HCG hormónu v moči pre skoré zisťovanie gravidity (5-7 dní po počatí).vysoká citlivosť (10mlU/ml),jednoduchá a rýchla manipulácia,možnosť použitia počas celého dňa,pre domáce použitie.Použitie:Pri použití testu postupovať podľa priloženého návodu na použitie.Vybrať testovaciu tyčinku z obalu. Odstrániť farebný kryt, aby sa odkryla absorpčná časť tyčinky.Nasmerovať absorpčnú časť tyčinky priamo do prúdu moču, až pokiaľ nie je úplne nasiaknutá (min. 10 sekúnd). Nepriepustná fólia v kontrolnom okienku zabráni priamemu styku s tekutinou.Vzorka moču sa môže odobrať aj do čistej nádoby a absorpčnú časť tyčinky ponoriť do odobratej vzorky na 10 sekúnd.Položiť testovaciu tyčinku na podložku a nasadiť na absorpčnú časť ochranný kryt.Počkať, pokým sa v kontrolnom okienku objavia farebné čiarky. Výsledok by mal byť viditeľný do 5 minút.Vyhodnotenie výsledku testu:Negatívny výsledok: Pokiaľ sa v kontrolnom okienku vedľa “C” objaví len jedna čiarka, znamená to, že nie ste tehotná.Pozitívny výsledok: Pokiaľ sa v kontrolnom okienku objavia dve farebné čiarky vedľa “C” aj “T”, znamená to, že ste tehotná. HCG hormón bol detekovaný vo Vašom moči. Jedna čiarka môže byť svetlejšia ako druhá, čo však nemá žiadny vplyv na pozitívny výsledok.Chybný výsledok: Ak sa v kontrolnom okienku nezobrazí žiadna čiarka, test bol vykonaný chybne. Test je potrebné opakovať s novou tyčinkou.

Woman secret BABY tehotenský test tyčinkový 1ks
3,55 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Woman secret BABY tehotenský test tyčinkový 1ks
3,55 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024

Tehotenský test tyčinkový zisťuje prítomnosť HCG hormónu v moči pre skoré zisťovanie gravidity (5-7 dní po počatí).vysoká citlivosť (10mlU/ml),jednoduchá a rýchla manipulácia,možnosť použitia počas celého dňa,pre domáce použitie.Ako sa používa Woman secret BABY tehotenský testPri použití testu postupovať podľa priloženého návodu na použitie.Vybrať testovaciu tyčinku z obalu. Odstrániť farebný kryt, aby sa odkryla absorpčná časť tyčinky.Nasmerovať absorpčnú časť tyčinky priamo do prúdu moču, až pokiaľ nie je úplne nasiaknutá (min. 10 sekúnd). Nepriepustná fólia v kontrolnom okienku zabráni priamemu styku s tekutinou.Vzorka moču sa môže odobrať aj do čistej nádoby a absorpčnú časť tyčinky ponoriť do odobratej vzorky na 10 sekúnd.Položiť testovaciu tyčinku na podložku a nasadiť na absorpčnú časť ochranný kryt.Počkať, pokým sa v kontrolnom okienku objavia farebné čiarky. Výsledok by mal byť viditeľný do 5 minút.Vyhodnotenie výsledku testuNegatívny výsledok: Pokiaľ sa v kontrolnom okienku vedľa “C” objaví len jedna čiarka, znamená to, že nie ste tehotná.Pozitívny výsledok: Pokiaľ sa v kontrolnom okienku objavia dve farebné čiarky vedľa “C” aj “T”, znamená to, že ste tehotná. HCG hormón bol detekovaný vo Vašom moči. Jedna čiarka môže byť svetlejšia ako druhá, čo však nemá žiadny vplyv na pozitívny výsledok.Chybný výsledok: Ak sa v kontrolnom okienku nezobrazí žiadna čiarka, test bol vykonaný chybne. Test je potrebné opakovať s novou tyčinkou.

Singclean Graviclean Tehotenský tyčinkový test 2ks
2,79 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Singclean Graviclean Tehotenský tyčinkový test 2ks
2,79 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024

Tehotenský test Singclean – je rýchly tehotenský test.Zisťuje prítomnosť ľudského choriového gonadotropínu (hCG), ktorý sa objavuje v moči v tehotenstva. Test obsahuje 2 kazetky.zo vzoriek močuje možné vykonať kedykoľvek počas dňapresnosť a spoľahlivosť viac ako 99%dvojnásobná istota, výsledok do 3 minútVykonanie testuTestovanie vykonávajte pri bežnej izbovej teplote (15–30 °C). Odoberte vzorku moču do čistej, suchej nádoby. Vyberte testovací prúžok z fóliového vrecka. MidStream: Vzorku moču/moč je možné aplikovať priamo na absorbčnú časť, prípadne je možné vzorku moču umiestniť do suchej a suchej nádoby a potom ponoriť do moču iba absorpčnú špičku MidStream testu po dobu aspoň 10–15 sekúnd. Pri namáčaní do moču neprekračujte šípku vyznačenú na teste. Po vybratí testu z moču okamžite položte test na rovný povrch okienkom s výsledkom smerom nahor a potom začnite merať čas. Akonáhle test začne reagovať, môžete si všimnúť svetlo sfarbený tok pohybujúci sa cez oblasť testovacích prúžkov (T) a kontrolných prúžkov © na testovacom prúžku. Odčítajte výsledok do 3 minút. Pokiaľ sa neobjaví žiadna farebná čiara, počkajte o 1 minútu dlhšie. Niektoré pozitívne výsledky môžu byť pozorované do 1 minúty alebo menej v závislosti od koncentrácie hCG. Po 10 minútach už výsledok neodčítajte.Interpretácia výsledkovNegatívny výsledok (nie ste tehotná): V oblasti kontrolnej čiary © sa objaví jedna farebná čiara. V oblasti testovacej čiary (T) sa neobjaví žiadna čiara. To znamená, že pravdepodobne nie ste tehotná.Pozitívny výsledok (ste tehotná): Objavia sa dve odlišné farebné čiary. Jedna línia by mala byť v oblasti kontrolnej línie © a ďalšia línia by mala byť v oblasti testovacej línie (T). Jedna čiara môže byť svetlejšia ako druhá; nemusia sa zhodovať. To znamená, že ste pravdepodobne tehotná.Neplatný výsledok: Výsledok je neplatný, ak sa v kontrolnej oblasti © neobjaví žiadna farebná čiara, aj keď sa čiara objaví v oblasti testovacej čiary (T). Vy mali opakovať test s novou testovacou sadou. Čo mám robiť, keď už poznám výsledok? Pozitívny výsledok (2 prúžky) Navštívte čo najskôr ženského lekára, ktorý by Vás mal vyšetriť a potvrdiť, že ste tehotná. Za istých okolností sa môže stať, že dostanete falošne pozitívny výsledok. Lekár Vám tiež poskytne ďalšie informácie a rady týkajúce sa Vášho tehotenstva. Pozri tiež „Obmedzenie”. Negatívny výsledok (jeden prúžok) Ak sa domnievate, že ste tehotná, hoci je výsledok negatívny (napríklad kvôli vynechaniu pravidelného menštruačného krvácania), môžete test zopakovať o niekoľko dní neskôr. Ak je výsledok opäť negatívny, navštívte lekára . Pozri tiež „Obmedzenie”.Obmedzenie testuRovnako ako pri ktoromkoľvek inom diagnostickom úkone malo by byť tehotenstvo potvrdené lekárom, ktorý vykoná potrebné klinické a laboratórne vyšetrenia. Vo veľmi skorej fáze tehotenstva sú vo vzorkách moču prítomné veľmi nízke hladiny hCG (menej ako 50 mIU/ml). Pretože významný počet tehotenstiev v prvom trimestri končí z prirodzených dôvodov, výsledok testu by mal byť slabo pozitívny potvrdený opätovným testovaním s prvou vzorkou moču zo vzorky odobratým o 48 hodín neskôr. Tento test spoľahlivo detekuje intaktný hCG až do 300 000 mlU/mL. Nedetekuje spoľahlivo produkty degradácie hCG, vrátane voľný beta hCG a fragmenty beta jadra. Kvantitatívne testy používané na detekciu hCG môžu detekovať produkty degradácie hCG a preto môže nesúhlasiť s výsledkami tohto rýchleho testu. Tento test môže poskytnúť falošne pozitívne výsledky. Mnoho stavov iných ako tehotenstvo, vrátane trofoblastického ochorenia a niektoré netrofoblastické novotvary, vrátane nádorov vaječníkov, rakoviny prsníka a rakoviny pľúc, spôsobujú zvýšené hladiny hCG, preto by prítomnosť hCG v moči nemala byť používaná na diagnostiku tehotenstva, pokiaľ tieto stavy nie sú vylúčené. Tento test môže poskytnúť falošne negatívne výsledky. Falošne negatívne výsledky sa môžu objaviť, keď sú hladiny hCG pod citlivostnú úroveň testu. Ak je stále podozrenie na tehotenstvo, prvá ranná vzorka moču by mal byť odobraný po 48 hodinách a testovaný. V prípade podozrenia na tehotenstvo a stále negatívne výsledky testu, navštívte lekára pre ďalšiu diagnostiku. Tento test poskytuje predpokladanú diagnózu tehotenstva. Potvrdenú diagnózu tehotenstva by mal vykonať iba a lekár po vyhodnotení všetkých klinických a laboratórnych nálezov. 

PLUS LEKÁREŇ Tehotenský test Komfort 2ks
4,70 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
PLUS LEKÁREŇ Tehotenský test Komfort 2ks
4,70 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024

Jednorazový, vysoko presný HCG tehotenský test s citlivosťou 10 mlU/ml. Dve testovacie tyčinky určené priamo do prúdu moču.

PLUS LEKÁREŇ Tehotenský test 2ks
2,60 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
PLUS LEKÁREŇ Tehotenský test 2ks
2,60 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024

Jednorazový, vysoko presný tehotenský test s citlivosťou 10 mlU/ml. Dve testovacie prúžky detekujú prítomnosť tehotenského hormónu hCG pomocou vzorky moču.