RapiClear MD 10 (MULTIDRUG 10) 1 ks
11,43 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
RapiClear MD 10 (MULTIDRUG 10) 1 ks
11,43 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Jednokrokový test na určenie prítomnosti jednotlivých drog v moči :COC – kokaín,AMP – amfetamín,MET – metamfetamín,OPI – opiáty,THC – tetrahydrocannobinol,BAR – barbituráty,BZD – benzodiazepíny,TCA – antidepresíva,PCP – fenklidín,MTD – metadód.Test je založený na princípe vysoko špecifických imunochemických reakcií medzi antigénmi a protilátkami, ktoré sa používajú na analýzu špecifických substancií v moči.Test obsahuje Testovaciu kazetu, na ktorú do príslušného otvoru nakvapkáme 3-6 kvapiek moču. Toto vyšetrenie má skríningový charakter, je rýchle a citlivé, stanoví jednotlivé drogy v ľudskom moči v koncentrácii nad 300 ng/ml COC, 1000 ng/ml AMP, 1000 ng/ml MET, 300 ng/ml OPI, 50 ng/ml THC, 300 ng/ml BAR, 300 ng/ml BZD, 1000 ng/ml TCA, 25 ng/ml PCP, 300 ng/ml MTD.Použitie: Panel sa opatrne ponorí do vzorky moču na 6-15 sekúnd. Výsledok testu sa interpretuje v rozmedzí 3-5 minút. 

RapiClear THC (Marihuana) 1 ks
2,75 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
RapiClear THC (Marihuana) 1 ks
2,75 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Jednokrokový test na určenie prítomnosti marihuany v moči.Test reaguje na prítomnosť kanabinoidy, hlavne THC, ktoré obsahuje najmä vo vrcholčekoch a šiškách samičích rastlín konope – marihuana, a lepkavá živica hašišu. THC je halucinogénna látka, spôsobuje stav uvoľnenosti, dobrej nálady, eufórie. Vyššie dávky spôsobujú stratu koordinácie, náhle straty pamäti, úzkosť, depresie, halucinácie, zvýšenie srdcovej frekvencie. Marihuana sa metabolizuje v pečeni a vylučuje močom.Použitie: Test obsahuje testovací pásik, ktorý sa ponorí do moču na 6 sekúnd a výsledok sa prejaví v rozmedzí 3-5 minút. Testovací pásik THC je jednoduchý jednokrokový imunochromatografický test na rýchlu kvalitatívnu detekciu marihuany vo vzorke moča. Limit testu je 50 ng/ml.Viac na adcc.sk

TOZAX Multidrogový test – 10 druhov drog jednokrokový test (COC, THC, MOP, MET, AMP, BZO, BAR, MTD, PCP, TCA v moči) - 1 ks
11,71 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Test je navrhnutý tak, aby zabezpečil vizuálny a kvalitatívny výsledok.Tento drogový test poskytuje iba predbežné analytické údaje. Pre definitívne potvrdenie výsledku analýzy je potrebná špecifickejšia alternatívna metóda.Pri preukázaní pozitívneho výsledku použitia drog, a to predovšetkým pri dosiahnutí predbežných analytických výsledkov, je vždy potrebné aplikovať klinické hodnotenie a profesionálny úsudok.DETEKČNÉ LIMITY:Kokaín COC 300ng/ml, Tetrahydrocannabinol THC 50ng/ml, Opiáty MOP 300ng/ml, Metamfetamín MET 1000ng/ml, Amfetamín AMP 1000ng/ml, Benzodiazepíny BZO 300ng/ml, Barbituráty BAR 300ng/ml, Metadón MTD 300ng/ml, Fencyklidín PCP 25ng/ml, Tricyklické Antidepresíva TCA 1000ng/mlPostup testovania:Prečítajte si inštrukcie na odber vzorky. Testovacie zariadenie, pacientovu vzorku moču a kontrolnú vzorku nechajte pred testovaním temperovať na izbovú teplotu. Neotvárajte balenie testu, pokiaľ nie je všetko pripravené na vykonanie testu.Vyberte testovacie zariadenie z ochranného obalu (pred otvorením obalu nechajte test ohriať na izbovú teplotu, aby sa zabránilo kondenzácii vlhkosti na membráne testovacieho zariadenia). Označte test číslom pacienta alebo číslom kontroly.Ponorte testovací prúžok do vzorky moču koncom označeným šípkou smerujúcou nadol. Prúžok neponárajte pod vyznačenú maximálnu líniu (MAX) na testovacom prúžku. Testovaciu kazetu po 10 sekundách vyberte a položte ju na čistú, suchú a nenasiakavú podložku.Po uplynutí 5 minút odčítajte výsledky testu.DÔLEŽITÉ: Aby sa zabránilo nesprávnej interpretácii výsledku, neodčítajte výsledok testu po uplynutí 8 minút. Po 8 minútach od vykonania testu môže dôjsť k zmene intenzity zafarbenia výsledných farebných línií prípadne k objaveniu nových línií. Aby sa predišlo neskoršej mylnej interpretácii, testovacie zariadenie po odčítaní výsledku zahoďte.

RapiClear MD 5 (MULTIDRUG 5) 1 ks
8,24 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
RapiClear MD 5 (MULTIDRUG 5) 1 ks
8,24 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024

Jednokrokový test na určenie prítomnosti jednotlivých drog v moči :COC – kokaín,AMP – amfetamíny,MET – metamfetamíny,OPI – opiáty,THC – tetrahydrocannobinol.Test je založený na princípe vysoko špecifických imunochemických reakcii medzi antigénmi a protilátkami, ktoré sa používajú na analýzu špecifických substancií v moči.Toto vyšetrenie má skríningový charakter, je rýchle a citlivé, stanoví jednotlivé drogy v ľudskom moči v koncentrácii nad 300 ng/ml COC, 1000 ng/ml AMP, 1000 ng/ml MET, 300 ng/ml OPI, 50 ng/ml THC.Použitie: Test obsahuje Testovaciu kazetu, na ktorú do príslušného otvoru nakvapkáme 3-6 kvapiek moču. Panel sa opatrne ponorí do vzorky moča na 6-15 sekúnd. Výsledok testu sa interpretuje v rozmedzí 3-5 minút.Viac na adcc.sk